top of page

10.12.2005

בשטחו של בית העלמין בחדרה הוקמה אנדרטה לזכר קהילות ישראל של הקולחוזים  'בוגדנובקה'  ו'מנז'ינסקי' (מפוני ק"ק דרבנד ואחרים בצפון קווקז)  שנרצחו בידי צבא גרמניה הנאצית  ב- 1942. ישנן  ידיעות על רציחתם  של  יהודי  קולחוז  שאומיין  (קרים)  ויהודי מאיקופ.

על פי קצין העיר של דרבנד , אדיל קולייב, 12,000 ילידי דרבנד יצאו לקרב, יותר מ – 1,600 מתוכם היו יהודים,  וכ-841 לא שבו לביתם.   הי''ד

 "Это Кавказ". 13 июля 2016                                                                                                               

יחיאל חיים משה , יליד דרבנד , לוחם הצבא האדום שנפל בשדה הקרב.

מקום קבורתו לא נודע.

הספר ''יהודי דרבנד - במלחמת העולם השניה'' , כתבה אירנה מיכאלובה  , הינו מחקר חשוב אודות                    הקהילה היהודית במלחמה.                                                                  

1.png

אנדרטת לקורבנות השואה בקולחוז בוגדנובקה, 470 אזרחים, רובם יהודים- זקנים, נשים                                    וילדים, שנרצחו על ידי הפולשים גרמנים.

ילדי קולחוז על שם מנג'ינסקי בארץ, אלכסנדר נוסיייבב מרכז, עם חבריו בני משפחות                            סובוטניקים, דוד (משמאל), ומואיסיי (מימין), מאטבייב.                                                                                                                       צילום  א.י.  29.08.2005.   

5.png

בח' בחשון תשס"ו (10.12.05) על שטחו של בית העלמין החדש בחדרה הוקמה אנדרטה לזכר קורבנות השואה שנת 1942  בקולחוזים בוגדנובקה ומנז'ינסקי (צפון קווקז). ישנן  ידיעות  על רציחתם  של  יהודים בקולחוז  שאומיהן (קרים)  במאיקופ.                                                                                                                                                                                                                               (Майкоп) 

3.png

          אנדרטת זכרון לקורבנות השואה בצפון קווקז, בקרבת העיר מוזדוק. בתמונה         במרכז-הרב  הראשי של חדרה הרה''ג רבי דוד וורנר, בצד ימין של התמונה, ממלא          מקום ראש עיר חדרה סמי לוי, בצד שמאל  של התמונה, ניצול קולחוז מנג'ינסקי                                                      אלכסנדר נוסוייב.                                                                                                                                      צילום א.י. 10.11..2005

bottom of page