1735 – 1716 תקופה ללא חופש פולחן לישראל

 

שנת  1720 אחת משנות הרפיון השלטוני בפרס.  המרידות מתגברות ונציב (נציגו של השאה) דרבנדי נמלט לאספהאן בירת פרס.  דרבנד מכנסת בין חומותיה תושבים יהודים, שיעים ועובדי השלטון  של נסיכות דרבנד.  המורדים שולטים מחוץ לחומות דרבנד. הם מצווים על  התושבים היהודים והארמנים(נוצרים) לשאת על בגדיהם סמל בד צהוב, על מנת להבדילם בחוצות ממוסלמים. תקופת המרידות נמשכת עד לפגעיה באינטרסים של רוסיה על שטחה של פרס. רצח סוחרים רוסים (שמכי) הייתה עילה לפלישה של צבא רוסיה לפרס וכיבוש שטח פרס לאורך חופי הים הכספי. הנוכחות הרוסית בפרס גורמת לריבוי תיעוד ​של המתרחש תחת העין הרוסית בעיקר בימי פטר הגדול

"כיבוש איטי ועקבי של שטחי החוף המערבי הכספי החל ע"י  מלכי רוסיה בשנת 1554"

Броневский С. Исторические известия о Кавказе. Москва. 1823.                                       

ב – 1718  לופוכין – קצין מודיעין  בצבא רוסיה, במסגרת הכנת מפה כתובה של אזורי החוף המערבי הכספי, מדווח על ישוב המרוחק  אגץ' (מידת אורך בפרס במאה ה – 18, כ – 5.5 ק"מ) דרומית  לדרבנד

. '' במרחק 5.5 ק"מ דרומית  לדרבנד ישנו רק ישוב אחד המרוחק 4.5 ק"מ מדרבנד ושמו ''ג'והוד בולג

-''ישוב בשם ''דירייבניה ג'ידוב B ווילבוא - אחד מקציני הים של פטר הגדול ב''מסע הפרסי'' ב-1722 מעלה על מפת האזור , תחת הסימן

.(כפר היהודים , במרחק של כ - 2000 סג'ן (4.26 ק''מ

 .מופיעה עדות על נוכחות יהודים בין חומות דרבנד С במפת דרבנד מתקופת פטר הגדול תחת הסימן

יש להדגיש שבימי שלטון פטר הגדול לא  גורשו יהודים מרוסיה,  כמו כן , חל ריבוי תיעוד המילה ג'יד /יהודי באזור נוכחות רוסית בפרס. בנוסף התגלה יחסו  הטוב של מושל דרבנד , אלוף משנה יונגר לישראל. יחד עם זאת בכל תקופת השלטון הרוסי באזור דרבנד לא נמצאו כתבים על מצבות ישראל . ביטוי להיעדר בטחון ליהודים מחוץ לחומות העיר

1758 – 1735 תקופת חופש פולחן לישראל

בעקבות לחץ אשר הופעל ע"י נדיר שאה פרס, צבא רוסיה נסוג משטחי פרס,  והשלטון בדרבנד עובר לנדיר שאה (שולט בדרבנד בשנות  1735 – 1747). נדיר גילה סובלנות לישראל. בתקופה זו מתחדשת מסורת כתוביות  על מצבות ישראל  בישובים הרריים הקרובים לדרבנד:  "מוגרטי",  "מרגה", "מג'ליס". מסורת  הכתבים העבריים ממשיכה להתקיים גם לאחר רציחתו של נדיר שאה, בימי שלטון נסיכי דרבנד עד שנת 1758