סיכום

ישוב ישראלי  או ליתר דיוק שרידיו של ישוב זה במזרח הקווקז, מתגלה ע"י כתוביות עבריות על פני מצבות אשר קדומה ביניהן היא משנת – 1686 ונמצאת בבית עלמין של מקום הידוע בשם "ג'והוד בולג''. 

מצבה בדרבנד

מצבה בג'והוד בולג

:פריטים אחדים מנוסחים נשמרו  לאורך שנים

        ''...זה האבן של''

''לבית עולמו''

''ליצירה''

''ורבים מישני אדמת עפר יקיצו''

''לפ''ק''

1738-1686

1886-1686

1851-1686

1842-1693

1886-1693

מזרח קווקז
(אוכף ג'לגן ובו מקומו של ישוב  "ג'והוד בולג" במבט למזרח (צילומים 1994