תרשים יוחסין של אחדים ממייסדי ק''ק דרבנד

שפטיהו

1827-...    

|

פרץ

1845-1795

|

--------------------------------------   

|                       |                    |                                   

              זכריה             שפטיה                יוסף                                 

            ...-1839                 ...-1834             ...-1826                                  

יצחק

1818-...     

|

רעב''י

1871-1801

|

------------------------------------------------------

|                     |                    |                    |                       

יצחק               מרדכי               יוחאי                אסף                    

            ...-1853               ...-1847              ...-1839               ...-1819                 

(תרשימי יוחסין'' ג'והוד בולג - דרבנד  (המחבר''

לפרנסתם בני הקהילה עסקו  בעיקר בגידול פרות שדה, ייצור יין, דייג,  צביעת  בדים,  אריגת  שטיחים,  מסחר ומלאכות שנות.

.פד"ע (ניב פרסי דרבנדי עברי).  הניב נוצר בקרב קהילת ישראל  שישבה בסביבה לשונית פרסית.

לשון פרסי היה בשימוש  עוד במאה ה – 18.  לדוברי ניב פרסי – דרבנדי,  השתייכו  תושבי קמך, מוגרטי, מיתגי, זידיין, ג'לגן, גימאידי, בילגדי -ישובים סביב לדרבנד

Бакиханов  Гюлистан – и – Ирам. Баку.Элм. 1991

 

בקרב בני הקהילה דוברת לשון הקודש, לניב פרסי – דרבנדי התחברו גם מילים מלשון הקודש ועם פיזור בני קהילה מ"ג'והוד בולג"  הניב פרסי – דרבנדי – עברי התפשט ברחבי מזרח הקווקז

לדוגמא , שורה מכתב אמנה למינוי רבי יצחק בן יעקב לדיין קהילת דרבנד ביום ד' כ"ב לחודש טבת שנת

:(1845) תר''ה

בשביל אלה מאה    ועשרים      מנת*    מחציתו      בשביל פסח         נותן      מחציתו      בשביל   בסוף      שנה    נותן            

(מנת , שם המטבע הפרסי שבמסמך הנ"ל הכוונה לרובל - מטבע רוסי. (המחבר - *

P119\3 ארכיון הרב ר' יעקב בהרר"יץ יצחק ז"ל.  הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי. ירושלים