הקדמה

            18-17   קהילות ישראל בישובי אגם הכספי במאות      

.פרחעבד -   ישוב ובו נמצאת קהילת ישראל משנת 1613\ 1614

                                                                                                        א. נצר. "פעמים" - 6.  עמ' 40. מכון בן-צבי  ירושלים. 1980

 

                                                  . (ג'והוד בולג -  ישוב  "מעיין היהודי". בבית העלמין של הישוב נמצאת מצבה משנת - התמ"ו (1686

א. ישי

 

.רשט -   עיר. .בשנת 1724  מתגוררים בעיר  75  משפחות יהודיות המונות  157נפש

РГАДА. Рапорт  Матюшкина  …  из  книги  прошений  писем1725  года  из Кабинета Петра 1.

 

        .מוגרטי -  ישוב.  סמוך לישוב בבית העלמין ישראל נמצאת מצבת משנת  1739

 צ'ורני עמ' 89, 92

                                                  

.מרגה -   ישוב.  סמוך לישוב בבית העלמין ישראל נמצאת מצבת משנת 1741

 צ'ורני. עמ' 91

                                                                                                            

.דראי גתתה -  אזור כפרים: חקלאי, זווארי. סמוך לאזור הזה נמצאת מצבת  ישראל משנת  1742

צ'ורני. עמ' 68

                                                                                                                 

                                                                 .גרצ'וג -    ישוב.   סמוך לישוב נמצא בית עלמין ישראל עם מצבה משנת 1750

צ'ורני. עמ' 345

                                                                                                         

.אנדרי -  עיר.  סמוך לעיר נמצאת קהילה יהודית  משנת 1752

Материалы … Кавказа с 1722 по 1803 год. ч.2. П.И. Буткова. СПб. 1869. ст. 14.

.גילגות הישנה -  ישוב בנסיכות קולקת. קהילת ישראל נחרבה במקום בשנת 1760 בקירוב

 צ'ורני. עמ' 120

                                                                       

. סלק -  ישוב. בבית העלמין של ישראל נמצאת מצבה משנת 1767

                                                                                                                    צ'ורני. עמ' 86

 

.גילגות החדשה -  ישוב  רב לאומי כולל  יהודים

מפת צבא רוסיה שנת 1796

                                                                                                                   

.אחמדקנט -  ישוב  ובו  קהילת ישראל ב – 1774

С. Г. Гмелин. Путешествие по России.  ч.4.  ст. 10.

      .גלאי  ג'רג  -  ישוב.  סמוך לישוב  בבית העלמין של ישראל נמצאת מצבה משנת 1776

 צ'ורני. עמ' 121

                                                                    

.טרכוּ (טרקי) -  עיר ובה אוכלוסיה יהודית ב – 1796

 ЦГВИА.  ф.846. оп.10. арх. номер 18474   ч.1. (серебров).ст.12

.דיירייבני ג'ידוב (היום פנדג' די) -  ישובים יהודים בשנת 1796

מפת צבא רוסיה שנת 1796

 

     .דרבנד -  בירת הנסיכות.  בני קהילת "ג'והוד בולג" עוברים לעיר דרבנד ב - 1799 בחסותו של שיח' עלי חאן דרבנדי

צ'ורני עמ' 41

מפת דרבנד