1.jpg

                                                                להקת בית הספר בדרבנד  1934 

                                                                  שורת העומדים (מימין לשמאל) :

בוריס גברילוב (מורה וסופר) , ינושקה (בן רבי יצחק גרצ'וגי), שמשון בן שבניה אשורוב (1980-1913) מלחין, ישי (מתופף).

                                                       

                                                                     שורת יושבים (מימין לשמאל):

גגאי , ציפורה ,גליה גברילובה , לא יודע שמה , תהילה אשורובה(אחות של מלחין), מלכה חנוכוב , ארקה (בתו של יו''ר קולחוז)

 

                                                                     שורת יושבים (מימין לשמאל) :                                                                                                      זויה(זילפה) ראובנוב , 2002-1922 , יחיאל אשורוב (1943-1922) , חיה חנוכייב (מורה)

2.jpg

                                                                             משפחת דדשיב 1906

                                                                              עומדים (מימין לשמאל) :                                                                                                                       שאול נתן דדשייב נולד במיושקיור (נוגדי) ב-1847, אורח - תעשיין  מצרפת

                                                                              יושבות (מימין לשמאל):                                                                                                                                                                  גסיגו , מלכה

3.png

                                                          ישעיה  בן רפאל  (1930 – 1987) סוחר מגוּבַּא  (גילגות)   

                                                             

                                                                   חורוסן ,איראן ראשית המאה ה – 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6 (2).jpg

גד גודוב ואסתר המלכה פיסחוב במחזה קהילתי .  1965

(שמה הפרטי הינו אסתר המלכה)

‏‏תמונה (5) - עותק.jpg

סרגיי חיזקייב , בקול מתתוב ופולינה ניסנוב במחזה קהילתי - ''אחות''  .  1962