טֶבֶת

טוּבוּת

טוּבְיָה                        

טוֹזֶה – גְיוּל

טָרְפוֹן

יַאִיר

יֹאשִיָהוּ

יְדִידְיָה

יֲדַע

יְהוּדָה                         

יְהוּדִית

יְהוֹנָתָן                         

יְהוֹשֶבַע

יוֹאֵל

יוֹב

יוֹחַאי                        

יוֹחַנָן                         

יוֹנָה                           

יוֹסֵף                          

יוֹתַם

עִיזִיָה (עוזיה)

יְחֶזְקֵאל

יְחִיאֵל

יִחְיָה                         

יִלְגִיָה                        

יָלְתָא

יַנָאִי

יִסְכָּה

יַעֲקֹב                         

יַפָה

יָפֶת

יִפְתָח

יִצְחָק                         

יַקְדָן

יְקוּתִיאֵל                     

יְרוּחָם

יְרוּשָה

יִרִיד

יִרְמְיָה                       

יְשוּעָה

יִשַי                            

יִשְמָעֵאל

יְשַעְיָה                               

יוֹשוֹר (תייר)

יִשְרָאֵל                       

יִשָשכָר

הֶבֶל

הָגָר

הֲדַסָה

הִלֵל

הֵמִיוֹס                          

הֶרְצֵל

זַיְתוּ

זְבוּלוּן

זַהָב

זַהָבִית

זיפה (זיבו)

זַכָאִי                    

זְכַרְיָה

זַלְמָן

זִילְפָּה

זִמְרָא

זְרוּבָּבֶל                     

זְרַח

זְרַחְיָה

זַרָן – גְיוּל

חַגַּי

חַגִית

חָגְלָה

חוּדוֹדוּת

חִזְקִיָה                        

חַוָה

חוֹטוּ

חוּמַה(חוּמוּר)

חוּשִים

חַי

חִיבּוֹ

חִיבִית

חַיָה

חַיָת

חָיִים                          

חִינֹובִי

 

                     

חַם

חַנְגַדָא

חַנָה                            

חֲנוּכָּה                        

חֲַנוֹך                         

חַנִינָא

חַנָנְיָה                          

חַסִידָה

חָפְנִי

חֶפְצִי - בַּה