שמות :  דרבנד – חדרה

 

 

במהלך ימי קיומה של קהילת ישראל הדרבנדית נשמרה מסורת של שמות פרטים.

מקור השמות הן לרוב ממקורות ישראל.  השמות נשמרו בעל פה, בכתבים שונים, תעודות שונות ועל פני המצבות.  מקור הרישום הבא הינו ממסמכים רשומים , מידע בעל פה, רישום על פני מצבות הקהילה בדרבנד ובהגייה שנשמרה עד 1976 - השנה שבה נערך הרישום. 

שמות הנשים מובאים בצבע

הערה: מבטא התנועות (הניקוד) והאותיות של הקהילה מסודר ומדוקדק.

מבטא הקמץ אצל בני הקהילה זהה למבטא החולם שבהגייה הארץ ישראלית, לדוגמא

השם דָן Dan ישמע אצל בני הקהילה כמו Don. השם דוד ישמע Dovid ועל זה הדרך.

כלומר O במקום A כמו בימנו בארץ ישראל.

דרך אגב, מבטא הקמץ זהה למבטא של קהילת אשכנז ותימן.

עוד בעניין המבטא בדף ''מבטא''.