"מדרבנד לירושלים'' 

הינו סרטו של אריאל ישי

אשר הופק בחדרה לרגל מאתים שנות קיומה של קהילת יהודי מזרח קווקז בכלל ויהודי דרבנד בפרט

 

צפיה מהנה 

''קהילת ישראל בדרבנד''

סרטו של ברק ישי אודות החוקר

אריאל ישי

צפיה מהנה