נִיסָן

נְמִיָה

נִסִים

נַעַמָה

נַעֳמִי

נַפְתָלִי

נַקְדִימוֹן

נְרִיָה

נַתָן

נְתַנְאֵל

נְתָנְיַה

סִיבּוֹ

סִימַן

סִימַנְטוֹב

סַעַדְיָה

עוֹבַדְיָה

עַזָאִי

עִזִיָה

עוּזִיָהוּ

עֵזְרָא

עֲזַרְיָה

עַכְסָה

עַמִיאֵל

עַמָל–טוֹב

עִמַנוּאֵל

עַמְרָם

עֲמָשָֹא

עַקִיבָא

עֲשָֹהאֵל

עָתְנִיאֵל

כּהן              

כֲּהַנָא

לְאָה

לְבוֹנָה 

לְוִי                   

לֲעַלִי

מְאִיר

מוּגוֹ

מוּלוֹאִים

מוּרי

מוֹשוֹלוּ

מִירוֹטִי

מַזַלְ-טוֹב

מֵלֶך

מִלְכָּה

מַלְכַּה

מֵמֶאִי

מַמְרֵא

מְנַחֵם

מְנַשֵה

מֵרַב

מָרְגוֹלוֹאִית

מָרְדּכַי

מריון

מַרָל

מִרָסַח\מִרָצַה

מַתְיָא

מַתִתְיָהוּ

מַתָן

נָבָּט

נוֹעָה

נוּרִיאֵל

נֹח

נַחוּם

נַחָם

נְחֶמְיָה

נַחְשוֹן