קהילת  דרבנד

חקר ותיעוד מורשת קהילת דרבנד לחופי הים הכספי