דרבנד

...-1676

מוריא

סמירנה (איזמיר)

קהילת  דרבנד

1290

1620-1300

1670-1620

שנה טובה ומתוקה שנת ה'תשפ''א לטובה