...-1676

דרבנד

מסלול ההגירה

מוריא

סמירנה (איזמיר)

קהילת  דרבנד

1290

1620-1300

1670-1620

מסלול ההגירה

עצמאות שמח 73