''(1886 -קטעים מספר  "קהילת דרבנד ... התמ"ו – התרמ"ו (1686  

                                                                 א. ישי חדרה 2016      

             Дербент\Дербенд\דרבנד из книги "Община Дербенди … 1686 – 1886 гг".                                                                                               А. Ишай.  Хадера. 2016 (иврит\עברית).

                                                       : בהכנת מהדורה יש להודות ראשית לקב''ה וכן לאנשים לא מעטים וביניהם 

                                                                             (אבייב צבי ובני משפחתו בעיר דרבנט (דרבנד   

                                                                              וכן לפטייבה טטיאנה ויקובה יבגניה - מדעניות

                                                                            .הארכיון הממלכתי של רוסיה לתעודות עתיקות

                                                                                    הקדמה

                                                           18קהילות ישראל בישובי האגם הכספי במאות 17 ו